Wat uitspraken….

‘Met respect voor de business geeft ze wel helder en concreet aan wat vanuit veiligheid de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.’ 

Jan Malestein, hoofd revisie loopwerken, Nedtrain

 

‘Haar directe benadering om de vereiste veiligheidsprocedures eerst goed af te stemmen met de betrokkenen die ze moeten uitvoeren en handhaven zorgt voor een breed begrip.’- Rob van Avezaath, programmamanager milieu, Nedtrain

 

‘Betrouwbaar, praktisch en proactief’ – Dick Koster, Kwaliteitsmanager TNO

 

‘Ze werkt snel en accuraat, heeft haar werk goed op orde. Is analytisch sterk.’ – Maya Elsten, KAM-manager

 

‘Kritisch, constructief en zeer zeker ook iemand die de confrontatie niet uit de weg gaat’ – Hans van Houte, projectleider

 

‘Sociaal betrokken en met een transparante agenda’ – Paul Korting, directeur TNO Industrie en Techniek

 

Voorbeelden van begeleidde werken

Nedtrain revisie en Overhaul Haarlem

Hoger Veiligheidskundige/preventie-coördinator

Ondersteuning van de QHSE-afdeling met als doel achterstanden in te lopen, een verdiepingsslag te maken en hiermee de organisatie te helpen op een hoger veiligheidsbewustzijn te komen. Veel aandacht gaat uit naar het werken in een productieomgeving met gevaarlijke stoffen. Daarnaast is de afstemming tussen de verschillende werkzaamheden gezien de complexiteit en hoeveelheid van werkzaamheden die tegelijkertijd uitgevoerd moeten worden een uitdaging.

Montagehal van Nedtrain

 

 

Oudenbosch

Dura Vermeer Infrastructuur:

Zuidelijke Omlegging Oudenbosch 

KAM-coördinator

Een van de projecten die ik voor Dura Vermeer begeleidde was het ontwerp en de aanleg van deze rondweg met uitdagingen: werken onder hoogspanningslijnen en rondom de afvalwaterpersleiding die dwars door het traject liep. O.a. wekelijkse safetywalks met management en opdrachtgever leidden tot meer onderling begrip en een betere beheersing. 

Lees hier meer over het project

vOLKER sTEVIN oFFSHORe: West of duddon Sands

QHSE-adviseur

 

Windmolens plaatsen op zee, een uitdagend werk in de Ierse Zee. Hier inventariseerde ik knelpunten en deed verbetervoorstellen. Daarnaast hield ik me bij deze organisatie bezig met tenders en de implementatie en het onderhoud van het managementsysteem t.a.v. ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

Lees hier meer over het project

KBQHSE

 

 

 

VTN Verkeers- en besturingstechniek (BAM): Renovatie IJ-tunnel

KAM-coördinator koepelorganisatie

Om te kunnen voldoen aan aangescherpte regelgeving voor tunnels moest de IJ-tunnel grondig worden gerenoveerd. Mijn rol: ervoor zorgen dat de aspecten kwaliteit, arbo en milieu en de samenwerking tussen beide organisaties goed geborgd werden. Voor de werkzaamheden is een speciale heftafel ontwikkelt om de werkzaamheden aan het plafond zo ergenomisch mogelijk uit te kunnen voeren.

Lees hier meer over het project

VTN Verkeers- en besturingstechniek (BAM)

Verbreding A-4 Burgerveen/Leiden  

KAM-coördinator

VTN Verkeers- en besturingstechniek, nu BAM Infratechniek Mobiliteit verzorgde het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van dynamisch verkeersmanagement met onder meer detectie, signalering, camera’s, DRIPS en dynamisch openbare verlichting op alle rijbanen. Tevens was realisatie van een pomp- en brandblusinstallatie in de verdiepte ligging en aquaducten, alsmede transitie en coördinatie met de Verkeers Management Centrale onderdeel van de installatiewerkzaamheden.

Lees hier meer over het project